Άγιος Θαλέλαιος

Το μικρό αυτό χωριό βρίσκεται 5 χιλιόμετρα από τη Χώρα του νησιού. Οι κάτοικοί του περίπου 90 είναι κυρίως γεωργοί που ασχολούνται με τις καλλιέργειες της εύφορης κοιλάδας του οικισμού.
Το χωριό πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο άγιο γνωστό και ως θαυματουργό και κάθε 20 Μαΐου τελείται λειτουργία στη μνήμη του. Ο ναός φέρει επιγραφή από το 1501 και μαζί με τη Μονή Φωτοδότη και αυτή της Αγιάς θεωρείται από τις παλιότερες της Νάξου.
Αξιοθέατο αποτελεί το παλιό υδραγωγείο που τροφοδοτούσε τη Χώρα την περίοδο του τυράννου Λύγδαμη, έχει συντηρηθεί πρόσφατα και βρίσκεται ανατολικά του χωριού.
this is naxos magazine
Sponsors