Εξερεύνησε / Αρχιτεκτονική

Αρχοντικό σπίτι

Τα αρχοντικά σπίτια είναι αστικά κυρίως σπίτια, τα οποία δεν διαφέρουν σε πολλές περιπτώσεις ως προς την οργάνωση από τα λαϊκά σπίτια, παρά μόνο στο μέγεθος και την ποιότητα κατασκευής.

Γεν. πληροφορίες

Η Νάξος, γνωστή από τα μυθικά χρόνια, είναι το μεγαλύτερο και ευφορότερο νησί των Κυκλάδων, με ίχνη κατοίκησης ήδη από την προϊστορία ενώ εμφανίζεται σε όλες τις ιστορικές περιόδους.

Λαϊκό σπίτι

Aποτελεί τον πιο διαδεδομένο τύπο κατοικίας και αρχικά αποτελείται από μία βασική μονάδα, ένα ορθογώνιο στεγασμένο χώρο, το μονόχωρο, για τη στέγαση ανθρώπων και φύλαξη αγαθών.

Πύργοι

Σώζονται περίπου 30 πύργοι σε όλο το νησί. Οι περισσότεροι χτίστηκαν επί Ενετοκρατίας (από το 1600 και μετά), άνηκαν σε πλούσιους ευγενείς και είναι αγροικίες με αμυντικό χαρακτήρα.
this is naxos magazine
Sponsors