Παναγία η Πρωτόθρονος

Στο Χαλκί βρίσκεται ακόμα ένα δείγμα της έντονης βυζαντινής παρουσίας στο νησί και ιδιαίτερα στην περιοχή της Τραγαίας. Η ακριβής χρονολογία οικοδόμησης του ναού δεν είναι σίγουρη, κυμαίνεται μεταξύ 9ου και 10ου αιώνα. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν βασιλική που στη συνέχεια υπέστη διάφορες αλλαγές και σχηματίστηκε και ο θόλος της. Ο νάρθηκας ανήκει στον 11ο αιώνα σύμφωνα με ειδικούς.

Διαθέτει μεγάλο αριθμό εικονογραφήσεων που δημιουργήθηκαν  μεταξύ 6ου και 13ου αιώνα. Τα στρώματα των εικόνων της συχνά είναι επάλληλα ζωγραφισμένα. Στο πρώτο (6ος – 7ος αιώνας)  συναντώνται οι Απόστολοι με τους χιτώνες τους, ξεχωρίζει ο Άγιος Ισίδωρος για την σκούρα του απόχρωση.
Το δεύτερο στρώμα έχει αφαιρεθεί. Τέλος στο τρίτο (9ος – 10ος αιώνας) που βρίσκεται στα πλαϊνά μέρη του ναού απαντώνται ο Ευαγγελισμός, η Επίσκεψις και η παρουσία του Κυρίου στο Ναό και απέναντί τους στα δεξιά υπάρχουν ίχνη από Προφήτες. Στο τμήμα αυτό ανήκει και το τόξο του ιερού και τμήμα του θόλου που έχει ωστόσο αφαιρεθεί.
Υπάρχει ακόμα ένα στρώμα (11ος αιώνας πιθανώς) με τον Παντοκράτορα να περιβάλλεται από αγίους, αρχαγγέλους και προφήτες. Το τελευταίο στρώμα (13ος αιώνας) απεικονίζει τη Δέηση και τον Ευαγγελισμό. 

Η φορητή παλιά εικόνα της Παναγίας της Πρωτόθρονου συνδέεται με διάφορους μύθους και παραδόσεις. Λέγεται πως τη βρήκαν στην παραλία της Μικρής Βίγλας να επιπλέει στο νερό και πως σε κάποιες περιπτώσεις μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στο νερό. Οι κάτοικοι πίστευαν στην επιρροή της και τη θεωρούσαν αιτία θαυμάτων.
 
this is naxos magazine
Sponsors