Γεωμορφολογία

Το νησί της Νάξου με το ωοειδές του σχήμα σε γενικές γραμμές δεν παρουσιάζει ιδιαίτερους κόλπους και φυσικά λιμάνια γεγονός που επηρέασε άμεσα και τις ασχολίες των κατοίκων του (γεωργικές και κτηνοτροφικές).

Πανίδα

Η Νάξος με το πλούσιο φυσικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των οικοσυστημάτων που διαμορφώνουν διάφορους βιότοπους στους οποίους βρίσκουν καταφύγιο και αναπτύσσονται διάφοροι ζωικοί οργανισμοί.

Χλωρίδα

Το νησί της Νάξου με το μέγεθος και την ποικιλία του φυσικού του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την αφθονία του σε νερό δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη μιας πολύ πλούσιας και ιδιαίτερης χλωρίδας που θα γίνετε μάρτυρας σε κάθε βήμα σας.
this is naxos magazine
Sponsors