Πύργος του Ζευγώλη

Στο κεντρικό δρόμο της Απειράνθου κτισμένος πάνω στο βράχο συναντά κανείς αυτό τον εντυπωσιακό πύργο που αποτελεί κτίσμα του 17ου αιώνα.
Αρχικά άνηκε στην οικογένεια των Κάστρη και στο υπέρθυρο της κύριας εισόδου διακρίνεται το οικόσημό τους με το λιοντάρι. Στη συνέχεια πέρασε στην ιδιοκτησία των Σομαρίππα, κάτι που το μαρτυρά επιγραφή του 1677 που βρέθηκε στο χώρο.
Μετά την επανάσταση του 1821 πέρασε στην ιδιοκτησία της οικογένειας Ζευγώλη. Ο πύργος αποτελεί μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής φρουριακού χαρακτήρα και ξεχωρίζει για τις μεγάλες του διαστάσεις.
this is naxos magazine
Sponsors