Πύργος του Μπαρδάνη

Θα τον συναντήσετε και αυτόν στο χωριό της Απειράνθου. Όπως και ο πύργος του Ζευγώλη είναι από τους λίγους που έχουν κτιστεί σε τοποθεσία με μεγάλο υψόμετρο. Άνηκε στους Σφόρτσα-Κάστρη,υπάρχει επιγραφή και το οικόσημό τους, οικογένειας με μεγάλη επιρροή την περίοδο εκείνη στην περιοχή και πιθανότατα κατασκευάστηκε το 1695. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους περιήλθε στους σημερινούς ιδιοκτήτες.
this is naxos magazine
Sponsors