Πύργος του Ραυτόπουλου

Βρίσκεται και αυτός στο χωριό Εγγαρές και ήταν κατοικία του Χριστ. Ραυτόπουλου που διατέλεσε πρόξενος της Ρωσίας στη Νάξο. Στο υπέρθυρο διακρίνεται το έτος 1827 πιθανώς ως χρονιά κατασκευής του. Οι αμυντικές του επάλξεις και τα υπέρθυρα φανερώνουν τον αμυντικό του χαρακτήρα.
this is naxos magazine
Sponsors